Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Сократ.

цитата: Сократ. Жизнь без испытаний, это не жизнь.

https://unquote.li/ru/tsitaty/sokrat/zhizn-bez-ispytaniy-eto-ne-zhizn-5rqyp5v38e