Дружба зарождается не случайно, а по воле наших доминирующих эмоций.

Альберто Моравиа

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Альберто Моравиа.

цитата: Альберто Моравиа. Дружба зарождается не случайно, а по воле наших доминирующих эмоций.

https://unquote.li/ru/tsitaty/alberto-moravia/druzhba-zarozhdaetsya-ne-sluchayno-a-po-vole-nashikh-dominiruyushchikh-emotsiy-7nvyllmyxp