Нет необходимости повышать голос тогда, когда вы правы.

Китайская пословица

Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash Китайская пословица.

Китайская пословица. Нет необходимости повышать голос тогда, когда вы правы.

https://unquote.li/ru/poslovitsy/kitayskaya-poslovitsa/net-neobkhodimosti-povyshat-golos-togda-kogda-vy-pravy-qkayevdw2r