Стремясь к невозможному, мы можем достигнуть предела возможного.

Стриндберг, Август

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Стриндберг, Август.

цитата: Стриндберг, Август. Стремясь к невозможному, мы можем достигнуть предела возможного.

https://unquote.li/ru/tsitaty/strindberg-avgust/stremyas-k-nevozmozhnomu-my-mozhem-dostignut-predela-vozmozhnogo-qkaye9o32r