Kто знает, что открыл бы Колумб, если бы Америка не встала у него на пути.

Станислав Ежи Лец

Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Станислав Ежи Лец.

цитата: Станислав Ежи Лец. Kто знает, что открыл бы Колумб, если бы Америка не встала у него на пути.

https://unquote.li/ru/tsitaty/stanislav-ezhi-lets/kto-znaet-chto-otkryl-by-kolumb-esli-by-amerika-ne-vstala-u-nego-na-puti-7jmyb4nwb2