Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Рене Декарт.

цитата: Рене Декарт. Я мыслю, значит я существую.

https://unquote.li/ru/tsitaty/rene-dekart/ya-myslyu-znachit-ya-sushchestvuyu-ejm3v62y8g