Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Ницше, Фридрих.

цитата: Ницше, Фридрих. Без музыки жизнь была бы ошибкой.

https://unquote.li/ru/tsitaty/nitsshe-fridrikh/bez-muzyki-zhizn-byla-by-oshibkoy-gjoy4na3el