Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Неистовый Конь.

цитата: Неистовый Конь. Невозможно продать землю по которой ходят люди.

https://unquote.li/ru/tsitaty/neistovyy-kon/nevozmozhno-prodat-zemlyu-po-kotoroy-khodyat-lyudi-ona3jq7wgb