Мамы - это единственные работники, которые никогда не бывают на каникулах.

Линдберг Энн

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Линдберг Энн.

цитата: Линдберг Энн. Мамы - это единственные работники, которые никогда не бывают на каникулах.

https://unquote.li/ru/tsitaty/lindberg-enn/mamy-eto-edinstvennye-rabotniki-kotorye-nikogda-ne-byvayut-na-kanikulakh-qkayeod32r