Женщины - волшебны... вот почему я стал волшебником.

Франсуа Трюффо

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Франсуа Трюффо.

цитата: Франсуа Трюффо. Женщины - волшебны... вот почему я стал волшебником.

https://unquote.li/ru/tsitaty/fransua-tryuffo/zhenshchiny-volshebny-vot-pochemu-ya-stal-volshebnikom-5rqypkk38e