Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Александр Смит.

цитата: Александр Смит. Человек сажает дерево не для себя - для потомства.

https://unquote.li/ru/tsitaty/aleksandr-smit/chelovek-sazhaet-derevo-ne-dlya-sebya-dlya-potomstva-ornyqdxw9x