Если ваше сердце подобно красоте розы, ваши слова будут всегда приятны подобно аромату.

Русская пословица

Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash Русская пословица.

Русская пословица. Если ваше сердце подобно красоте розы, ваши слова будут всегда приятны подобно аромату.

https://unquote.li/ru/poslovitsy/russkaya-poslovitsa/esli-vashe-serdtse-podobno-krasote-rozy-vashi-slova-budut-vsegda-priyatny-podobno-aromatu-q59wgz6yvj