Мы все созданы из одной глины, но слеплены из разных форм.

Мексиканская пословица

Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash Мексиканская пословица.

Мексиканская пословица. Мы все созданы из одной глины, но слеплены из разных форм.

https://unquote.li/ru/poslovitsy/meksikanskaya-poslovitsa/my-vse-sozdany-iz-odnoy-gliny-no-slepleny-iz-raznykh-form-mgdw5znwjr