Три свечи отталкивают тьму: правда, знания и законы природы.

Кельтская пословица

Поделиться

Фотографии от Unsplash Кельтская пословица.

Кельтская пословица. Три свечи отталкивают тьму: правда, знания и законы природы.

https://unquote.li/ru/poslovitsy/keltskaya-poslovitsa/tri-svechi-ottalkivayut-tmu-pravda-znaniya-i-zakony-prirody-m9e38apyp5