Желание солнца? Чтобы дождь прекратился, болиивийцы ставят на землю перевернутые бутылки.

Боливийская пословица

Поделиться

Фотографии от Unsplash Боливийская пословица.

Боливийская пословица. Желание солнца? Чтобы дождь прекратился, болиивийцы ставят на землю перевернутые бутылки.

https://unquote.li/ru/poslovitsy/boliviyskaya-poslovitsa/zhelanie-solntsa-chtoby-dozhd-prekratilsya-boliiviytsy-stavyat-na-zemlyu-perevernutye-butylki-rn7w7evyd4